PRIVACY STATEMENT EN PRIVACYBELEID

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SRV ZwarteWater.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SRV Zwartewater persoonsgegevens?

SRV ZwarteWater verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwerken van de noodzakelijke gegevens.

Waarvoor verwerkt Srv zwartewater persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of relatie bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt srv zwartewater ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Srv zwartewater met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen het bestuur kan je gegevens inzien.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

 Je gegevens worden bewaard zolang je lid blijft. bij uitschrijving kun je aangeven of je gegevens verwijderd moeten worden, of dat je in contact wil blijven met de vereniging.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is SRV ZwarteWater gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens SRV zwartewatr van mij verwerkt?

Je kan een verzoek doen bij het bestuur om te zien welke gegevens we van je verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SRV ZwarteWater kun je terecht bij het bestuur. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met SRV ZwarteWater via een E-mail.

 Wijzigingen privacybeleid

SRV ZwarteWater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer

De inhoud van www.zwarte-water.nl is met de grootste zorg samengesteld. 

Cookies

Wij maken geen gebruik van Cookies