Let op!:
Inschrijving is pas geldig na betaling.
het inschrijfgeld (€ 60,-- per sloep en € 7,50 per maaltijd) kan worden overgemaakt naar rekening NL30 RABO 0383 6680 77 tnv Sloeproeiver. Zwarte Water